Waarnemingen

Schetsboeken zijn eigenlijk een stukje van mijn visuele geschiedenis. De schetsen zelf zijn reacties op wat ik zie of studies daarop. Met enige regelmaat zal ik hier iets van delen. Ook schrijf ik zo nu en dan wat op over dingen die ik zie, tentoonstellingen die ik heb bezocht of relevante zaken die ik las.

Christian Reijnoudt - Photographer / Visual Artist